Europass

EUROPASS DİPLOMA EKİ

Europass Diploma Eki, yükseköğretim diploması sahibi tarafından tamamlanan çalışmaların niteliği, seviyesi, içeriği ve durumuna ilişkin standartlaştırılmış açıklamalar sunan ve diplomaya eşlik eden belgedir. Akademik derece ve diplomaların ulusal ve uluslararası alanda anlaşılmasını ve tanınmasını kolaylaştırmak için yükseköğretim kurumları tarafından tüm Avrupa’da ortak formatta düzenlenir ve mezunlara diplomaları ile birlikte verilir.

Diploma Eki, akademik yeterliliklerin tanınmasını destekleyecek bir yardımcı olarak tasarlanmıştır. Mezunların yeterliliklerinin kendi ülkelerindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve işverenler tarafından tanınmasını sağlama noktasında Avrupa Yükseköğretim Alanının önemli bir aracıdır. Diploma Eki, orijinal diplomanın yerine geçmez ve diplomanın yurt dışında geçerliliğini ve denkliğini otomatik olarak sağlamaz.

 

Diploma Eki Niçin Gereklidir?

Orijinal diplomalar açıklayıcı bilgiler içermezler. Özellikle yurt dışında ilgili makamlara ayrıntılı ek açıklamalar sunmadan bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güçtür. Europass Diploma Eki sağladığı bilgilerle, diplomaların ilgili makamlar tarafından anlaşılmasını ve tanınmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

 

Diploma Eki Hangi Bilgileri İçerir?

Diploma sahibinin bilgileri, mezun olunan bölümün orijinal ve tercüme edilmiş adı, mezun olunan öğretim programına ilişkin açıklamalar, diplomanın yeterlilik çerçevesindeki seviyesi, öğrenimin içeriği ve diploma sahibinin öğrenim sonundaki kazanımları, program ayrıntıları, modüller ve AKTS kredileri, not sistemi, ileri öğrenime giriş ve mesleki açıdan diplomanın fonksiyonuna ilişkin bilgiler, ulusal yükseköğretim sistemine ilişkin bilgiler, onaylar.

Avrupa ülkelerinde düzenlenen İngilizce Diploma Eki örneklerini görmek için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak üniversitelere gönderilen Diploma Eki Şablonuna ve Diploma Eki kullanımına ilişkin açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

 

Diploma Eki Mezunlara Hangi Avantajları Sağlar?

  • Akademik yeterliliklerin ve mezunların becerilerinin hem yükseköğretim kurumları hem de işverenler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar. Tamamlanan çalışmaların ayrıntılı açıklamasını ve programı tamamlamak için kazanılan yetkinliklerin bir göstergesini sunar.
  • Diplomaları, ulusal ve uluslararası alanda daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir hale getirir. Böylelikle gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında mezunların iş ve eğitim olanaklarına erişimini kolaylaştırır.

 

Diploma Eki Nasıl Alınır?

Bologna sürecine katılan bütün Avrupa ülkeleri, kendi ülkelerindeki her mezuna ücretsiz ve çok kullanılan bir Avrupa dilinde Europass Diploma Eki sunmakla yükümlüdür.

Ülkemizde yapılan yasal düzenleme gereği, tüm yükseköğretim kurumları, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren her bir eğitim derecesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora), mezunlara yaygın konuşulan bir Avrupa dilinde Europass Diploma Eki vermekle yükümlüdür.

Ülkemizdeki üniversitelerin tamamına yakını mezunlarına diploma ile birlikte Diploma Ekini sunmaktadır. Diploma Eki almak isteyen kişiler mezun oldukları üniversiteye başvurarak kendileri için Diploma Eki düzenlenmesini talep edebilirler.

 

Diploma Eki, Diplomanın Avrupa’da geçerli olmasını sağlar mı?

Diploma Eki ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarınca verilen diplomaların başka ülkelerde otomatik olarak tanınmasını sağlayan bir “tanıma/geçerlilik/denklik belgesi” değildir. Diploma Eki almak, diplomanın başka Avrupa ülkelerinde geçerli olmasını sağlamaz.

Yükseköğretim diplomaları, AB ülkeleri arasında otomatik olarak tanınmaz. AB ülkeleri kendi eğitim sistemlerinden sorumludur ve başka bir ülkede edinilen akademik yeterlilikleri tanımama da dahil olmak üzere kendi kurallarını uygulamakta özgürdür. Akademik derece veya diplomaların başka bir AB ülkesinde geçerli olabilmesi ve tanınması için o ülkenin belirlediği geçerlilik prosedürlerinin yerine getirilmesi gerekebilir. Diploma Eki bu süreçte kullanılacak önemli bir belgedir.

Diplomalarınızın farklı bir AB ülkesinde tanınması konusunda bilgi almak ve "denklik" açısından değerlendirilmesini sağlamak için denklik/geçerlilik almak istediğiniz ülkedeki ENIC / NARIC merkeziyle iletişime geçin.

Yurt dışından alınan diplomaların ülkemizde denkliği/geçerliliği hakkındaki işlemler için Türkiye ENIC-NARIC Merkezi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile iletişime geçin.

 

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Haber ve duyuruları kaçırmak istemiyorsanız e-posta listemize kaydolmanız yeterli.

EUROPASS

BİZE ULAŞIN

  • Adres: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (312) 428 72 11
  • Faks: (312) 428 72 07

PAYLAŞIN

Sosyal ağlarda da bizi takibe devam edin!
-->