Europass

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

1- Europass nedir?

Yeterliliklerin aday ülkeler dâhil AB’de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturulmuştur.

Europass, kullanıcıların yeterlilik ve yetkinliklerini Avrupa ülkelerinde, açık ve kolay bir şekilde anlatabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Europass birbiriyle koordineli dokümanlardan oluşan, iş arayanlarla işverenler arasındaki iletişimi sınır tanımaksızın geliştiren bir klasördür. Europass sektörler arası olduğu gibi ülkeler arasında da mesleki hareketliliğe yardımcı olmakta ve eğitim ve öğrenimde hareketliliği destekleyerek değer katmaktadır.

2- Europass dokümanları yeterliliklerin tanınmasını sağlar mı?

Yeterliliklerin tanınması Europass girişiminin temel amacı değildir. Europass resmi tanınmadan ziyade şeffaflıkla ilgilidir ve resmi tanınmanın gerekli olmadığı birçok durumda karşılıklı anlaşılabilirlik ve kabul sağlar. Bununla birlikte Europass resmi tanınmanın gerekli olduğu durumlarda profesyonel yeterliliklerin tanınması için belirlenen yasal uygulamalara tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Örneğin, Europass’ın yeterliliklerin şeffaflığını sağlaması, akademik tanınmadan sorumlu olan kurumların çalışmalarına destek sağlamaktadır.

3- Ulusal ve bölgesel düzeyde geliştirilen araçlarla karşılaştırıldığında Europass’ın farkı nedir?

Komisyon Europass’la ilgili gelişmeleri sağlarken tüm bu araçları göz önünde bulundurmuştur. Bu araçlar ve Europass birbirini tamamlar niteliktedir. Ulusal ve bölgesel araçlar belli ülke sınırları içinde geçerliyken, Europass dokümanları Avrupa’da kullanılan tüm dillerde hazırlanmış ortak bir formata sahip olduğu için Avrupa çapında kullanılmaktadır. Genel olarak bir birey farklı bir ülkeye taşındıkları ya da farklı bir ülkeden döndüklerinde yetkinlik ve yeterliliklerinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 

4- Europass dokümanlarının ücreti nedir?

Tüm Europass dokümanları ücretsizdir.

5- Europass dokümanlarına fotoğraf ekleyebilir miyim?

Europass dokümanlarına tercihen fotoğraf ekleyebilirsiniz. Europass CV için portala fotoğraf yükleyerek ekleyebilir, Hareketlilik Belgesi’nin ise basılı haline yapıştırabilirsiniz. Diğer Europass dokümanlarında fotoğraf bölümü bulunmamaktadır.

6- Diğer AB ülkelerindeki Ulusal Europass Merkezlerini nasıl bulabilirim?

Sitemiz ana sayfasındaki Ulusal Europass Merkezleri linkinden Avrupa'daki tüm Ulusal Europass Merkezlerinin bilgilerine ulaşabilirsiniz.

7- Europass özgeçmiş dokümanını nasıl oluşturabilirim?

Europass özgeçmiş dokümanını çevrimiçi olarak doldurabilirsiniz. www.europass.gov.tr adresindeki Europass CV doldur butonuna tıklayarak CEDEFOP portalına yönlendirilip, Europass özgeçmiş dokümanınızı bu portal üzerinden oluşturabilirsiniz. Buradaki adımları tamamladıktan sonra Word ya da PDF-XML formatında bu dokümanı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınıza kayıt edeceğiniz dokümanlar daha sonra tekrar portala yüklenip güncellenebilmektedir.

8- Europass özgeçmiş dokümanı hangi formatta indirilebilir ve indirilen doküman üzerinde düzenleme yapılabilir mi?

Europass özgeçmiş dokümanı PDF-XML ya da Word formatında indirilebilir. PDF-XML formatındaki özgeçmiş portala tekrar yüklenerek üzerinde düzenleme yapılabilir.

9- Europass özgeçmiş dokümanı nerede kaydedilir?

Europass özgeçmiş dokümanını bilgisayarınıza, e-posta adresinize ya da bulut hesabınıza birkaç farklı formatta kaydedebilirsiniz. Dokümanı yeniden çevrimiçi olarak düzenleyebilmek için PDF-XML formatlarında indirmenizi tavsiye ederiz

10-Dil Pasaportu nedir?  

Dil Pasaportu, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen, diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesini kullanan dil becerilerinin öz-değerlendirmesi için standardize edilmiş bir şablon olarak oluşturulmuştur. Ancak 2018/646 sayılı Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin Tavsiye Kararı sonrasında bu belge kaldırılmıştır. 

11- Europass CV nerede kaydedilir?

Portal aracılığıyla tamamlanan belgeler veritabanında veri olarak değil, kendi araçlarınıza şahsi dokümanlar olarak kaydedilir. Ulusal otoritelerin ulusal düzeyde veritabanı kurma hakkı bulunmakla birlikte, Komisyon Kararı’nda vurgulandığı gibi gizliliğin korunmasına hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslar tarafından izlenemez.

12- Europass Hareketlilik Belgesi için kimler başvuru yapabilir?

Kişileri yurt dışında herhangi bir öğrenme programına ya da aktivitesine gönderen kuruluşlar bu kişilere verilmek üzere Europass Hareketlilik Belgesi başvurusunda bulunabilir. Bu kuruluşlar öğrencilerini yurt dışına gönderen okullar ve elemanlarını eğitim için gönderen firmalar olabilirler. Kişiler Europass Hareketlilik Belgesi başvurusunda bulunamazlar.

13- Hangi ülkelerde geçirilen öğrenme süreleri bu kapsamda değerlendirilebilir?

Europass Hareketlilik başvurusu tüm AB ülkeleri, EEA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Türkiye, Hırvatistan ve İsviçre’de yapılan yurtdışı çıkışları için yapılabilir.

Europass Hareketlilik başvurusu şu ülkelere yapılabilmektedir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

14- Europass Hareketlilik Belgesi’ne dil kurslarında veya Yardımcı (Au pair) olarak geçirilen süreler işlenebilir mi?

Evet. Europass Hareketlilik Belgesi öğrenme kapsamında Avrupa'da geçirilen süreleri belgelendirmektedir. Europass hareketlilik başvurularını genelde okullar, mesleki okullar, mesleki eğitim merkezleri, akademik enstitülerdeki uluslararası ofisler, firma ve üniversitelerin insan kaynakları bölümleri yapabilmektedirler.

Hareketlilik Belgesinin düzenlenebilmesi için Avrupa Konseyi tarafından bir takım kriterler tanımlanmıştır:

    - Öğrenci ya da elemanlarını gönderen kuruluş ile bu kişilerin eğitimini belirli bir süre üstlenecek kuruluş arasında imzalanacak, eğitim içeriği, süresi ve amacını gösteren yazılı anlaşma olmalıdır.

    - Katılımcılar için uygun dil hazırlığı yapılmalıdır.

    - Destek sağlayıcı danışman atanmalıdır.

    - Gidilen ülkenin coğrafi konumu Avrupa sınırları içerisinde olmalıdır. (Amerika'da geçirilen süreler bu belgeye dahil edilemez)

15- Kendi ülkemde gerçekleştirilen bir faaliyet için Europass Hareketlilik Belgesi düzenlenebilir mi?

Hayır düzenlenemez. Europass Hareketlilik Belgesi yurtdışında (AVRUPA ülkeleri) gerçekleştirilen faaliyetler için düzenlenebilir.

16- Europass Hareketlilik Belgesi doldurulduktan sonra Ulusal Europass Merkezi tarafından onaylanmak zorunda mıdır?

Hayır. Europass Hareketlilik Belgesi gönderici ve ev sahipliği yapan kuruluşlar tarafından imzalanır ya da mühürlenir. Belgenin geçerliliğini sağlamak için Ulusal Europass Merkezi'nin ayrıca bir onayına ihtiyaç yoktur.

17- Yurtdışında öğrenme kapsamında geçirdiğim farklı süreleri Europass Hareketlilik Belgesine işleyebilir miyim?

Europass Hareketlilik Belgesi yurtdışında geçirdiğiniz tek bir öğrenme süresi için düzenlenir. Farklı süreler ve projeler için ise ayrı ayrı Europass Hareketlilik Belgesi düzenlenmelidir.

18- Europass Diploma Eki nasıl ve nereden temin edilir?

Europass diploma eki Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'e bağlı Kuruluşlar, enstitüler ve üniversiteler tarafından verilmektedir. Ülkemizde birçok üniversite 2005 yılından itibaren mezunlarına Europass diploma eklerini vermektedirler.

19-Diploma Eki nedir?

Diploma Eki, yüksek öğrenim derecesine sahip mezunların edindikleri bilgi ve becerilerini tanımlayan belgedir. Özellikle diplomanın verildiği ülke dışında, yüksek öğrenim yeterliliklerinin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olur.

20-Diploma Eki yeterliliğimin yurt dışında tanınmasını sağlar mı?

Hayır. Ayrıca Orijinal diplomanın bir ikamesi olarak kullanılamaz; denkliği garantileyen bir sistem değildir.

21- Europass Sertifika Eki nedir?

Europass Sertifika Ekleri bir ülkede mesleğe yönelik olarak verilen eğitim içeriğinin üye ülkeler tarafından anlaşılabilmesini sağlayan tanımlamalardır. Europass Sertifikası mesleki yeterliliğin ve mesleğin faaliyet alanlarının özet bir açıklamasını içerir, böylelikle de mesleğe ilişkin olarak edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin resmedilmesini sağlar. Sertifika Eki ayrıca alınan eğitimin süresine, şekline, seviyesine ve içeriğine dair ilave bilgiler de sağlar. Sertifika Eki orjinal sertifika yerine kullanılamaz, ancak edinilen yeterlilikleri ortaya koyduğu için ilgili makamların bu yeterlilikleri tanımalarına yardımcı olur. Europass Sertifika Eki bir eğitimin içerik ve yeterliliğini Avrupa'da standartlaşmış bir formatta ortaya koyar, böylelikle de yurtdışından başvuru yapmaya elverişli hale getirir.

22- Europass Sertifika Eki Türkiye’de veriliyor mu? Hangi kuruluşlar veriyor?

Evet, Türkiye’de Sertifika Eki verilmektedir. Türkiye’de Sertifika Eki veren kuruluşları www.europass.gov.tr adresinde yer alan Sertifika Eki veri tabanına girerek öğrenebilirsiniz.

23- Elimdeki sertifikanın Europass Sertifika Ekinin olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

www.europass.gov.tr adresinden Sertifika Eki veri tabanına girerek öğrenebilirsiniz.

24- Sertifika Eki’ne neden ihtiyaç duyarım? 

Sertifika Eki mesleki sertifika sahibinin edinmiş olduğu yetkinliklerin üçüncü taraflarca anlaşılmasına yardımcı olur. Bu durum yurtdışında iş başvuruları yaparken önem taşımaktadır.

25- Sertifika Eki orijinal Sertifika'nın yerine geçer mi?

Hayır. Ayrıca Orijinal sertifikanın bir ikamesi olarak kullanılamaz; denkliği garantileyen bir sistem değildir.

26- Niyet mektubu ne içindir?

Niyet mektubu olmadan CV göndermek, potansiyel işvereninizle ilk karşılamanızda kendinizi tanıtmamanız gibidir. Niyet mektubunuz, yüzlerce adayın CV'si ile karşılaşıldığında, sizin CV'nizin okunmasına ve kısa listeye alınmasına ikna edebilmektedir.

27- Niyet mektubu düzenleyicisi nasıl kullanılır?   

https://europass.cedefop.europa.eu/tr/europass-support-centre/cover-letter/how-use-cover-letter-editor ya da niyetmektubu.europass.gov.tr adreslerinden doldurulabilir.

28- Çevrimiçi düzenleyiciye erişim sağlayamıyorum.

Çevrimiçi editörün son güncellemesi ya da tarayıcı uyum problemi (örn. Internet Explorer 8 gibi desteklenmeyen tarayıcı versiyonları) ya da yavaş internet bağlantısı.

•             Sayfayı yenilemeyi deneyin: F5 ya da Ctrl+F5'e basın (çoğu tarayıcı için geçerlidir).

•             Eğer problem devam ediyorsa, CV'nizi XML formatında kaydedin ve tarayıcınızın belleği ile çerezleri silin.

Tarayıcınızın belleği ile çerezleri silmek için önde gelen tarayıcılar için verilen talimatları okuyun. Problem hala devam ediyorsa, Europass ekibi ile iletişime geçin .

29- Europass dokümanlarını deneme amaçlı doldurabilir miyim?

Bireyler tarafından doldurulan Europass dokümanları olan Europass CV ve Dil Pasaportu deneme amaçlı olarak doldurulabilir. Europass CV ve Dil Pasaportu dokümanları çevrimiçi olarak doldurulabilir ve doldurulduktan sonra bilgisayarınıza kaydedilebilir.

30- Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) nedir?

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) farklı ülkelerde farklı eğitim sistemleri tarafından sağlanan yeterliliklerin anlaşılması ve karşılaştırılabilmesine yardımcı olan bir çeviri aracıdır.

Öğrenme çıktıları bağlamında 8 seviye tanımlanmıştır: bilgi, beceri ve yeterlilikler

31- EURES nedir?

EURES (Avrupa İstihdam Ağı) Avrupa Ekonomik Bölgesinde bulunan çalışanların serbest dolaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Ortaklar kamu istihdam servisleri, ticaret birlikleri ve işveren örgütlerinden oluşmaktadır.

CV'nizi, Avrupa’da binlerce işverenin ulaşabileceği EURES, ağına gönderebilirsiniz.

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Haber ve duyuruları kaçırmak istemiyorsanız e-posta listemize kaydolmanız yeterli.

EUROPASS

BİZE ULAŞIN

  • Adres: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (312) 428 72 11
  • Faks: (312) 428 72 07

PAYLAŞIN

Sosyal ağlarda da bizi takibe devam edin!
-->